Het elektriciteitsnet, olie en gas raffinaderijen en watervoorzieningen staan boven aan de lijst van doelen van cyberterroristen. 

Volgens een voorspelling, gedaan door IBM, staan infrastructuren voor energie en watervoorziening boven aan de lijst van cyberterroristen in 2011. Stuxnet is slechts een voorbode geweest van de mogelijke aanvalsvectoren, die ook onze nationale infrastructuur te wachten kan staan. Cybercriminelen kunnen apparaten gevonden in een aantal kritieke infrastructuur systemen beschadigen en maatschappelijke onrust veroorzaken. Is dit het zoveelste onheilsbericht, of zijn we werkelijk zo kwetsbaar? Het feit, dat over de onderzoeksresultaten nog weinig bekend is, geeft daarbij te denken. Nu hoor ik u zeggen: “De resultaten van een dergelijk onderzoek bekend maken, is schadelijk en speelt de vijanden in de kaart!” en op zich valt daar veel voor te zeggen. Maar dan breng ik ook graag nog een ander onderzoek onder uw aandacht, uitgevoerd door Eurostat, na te lezen bij het CBS.
 
Uit dit onderzoek blijkt dat vooral grote bedrijven in Nederland vaak geplaagd worden door infecties, cyberaanvallen en ict-storingen. 40 procent in deze categorie meldt bijvoorbeeld storingen. Alleen Finland, met 44 procent, scoort hoger, terwijl het Verenigd Koninkrijk slechts 8 procent meldt. Het CBS geeft als mogelijke oorzaak het vele en geavanceerde ICT gebruik. Dat kan waar zijn, maar verklaart niet waarom er zulke verschillen met landen als Engeland of Duitsland zijn. De kwaliteit van informatiebeveiliging in Nederland is niet beter of slechter. Meer voor de hand liggend lijkt me, dat men in ander landen minder snel geneigd is om incidenten te melden, waar dit in Nederland kennelijk minder als probleem wordt gezien. Het betekent in ieder geval, dat het zaak is om de juiste middelen en mensen in te zetten bij uw informatiebeveiliging, want er gebeurt veel. Heel veel!
post author image

Over admin

Matthijs is director bij PwC’s Forensic Technology Solutions. Zijn specialismen zijn threat intelligence en incident response. Daarnaast creëert hij cybersecurity awareness bij bedrijven door het inzetten van de Game of Threats die door PwC is...

Meer over admin

    Leave A Comment