Avatar foto

Over Arnold Roosendaal

Arnold Roosendaal is jurist en is gespecialiseerd in privacy en identiteit. Hij studeerde Nederlands recht en vervolgens Law & Technology aan Tilburg University. In 2013 promoveerde hij met een proefschrift over digitale representaties en het commerciële gebruik daarvan (https://ssrn.com/abstract=2313576 ). Een bewerking voor breed publiek verscheen onder de naam De Informatiefuik (https://www.atlascontact.nl/boek/de-informatiefuik/). Sinds 2007 is Arnold als partner betrokken bij Fennell Roosendaal Onderzoek en Advies. Van 2012-2016 werkte hij bij TNO. Sinds juni 2016 is Arnold adviseur bij Privacy Company (privacycompany.eu) Arnold adviseert overheden (nationaal en internationaal) en bedrijven over het reguleren en inbedden van privacy. Dit vindt plaats in de vorm van fundamenteel onderzoek, maar ook als concrete beleidsaanbevelingen. In zijn onderzoek ligt de focus op innovatie en hoe innovatie verder gebracht kan worden. Privacy is dus geen barrière of hindernis die genomen moet worden, maar een kans voor innovatie! In zijn onderzoek en advies streeft Arnold naar een interdisciplinaire benadering, met oog voor het juridische, maar ook voor technische ontwikkelingen en mogelijkheden, en voor de belangen van verschillende betrokkenen bij een innovatie of toepassing. Arnold publiceerde vele artikelen en boekdelen en treed regelmatig op als spreker of panellid. Tevens verschijnt hij regelmatig als expert in de media. In 2010 publiceerde hij een onderzoek naar volgtechnieken van Facebook dat wereldwijd de aandacht trok (https://ssrn.com/abstract=1717563).

De wapenwedloop in het belang van onze privacy

Er is weer discussie over toegang voor politie, OM en de Inlichtingendiensten tot informatie die burgers uitwisselen. Aanleiding is dit keer de versleuteling die wordt toegepast door aanbieders van communicatiediensten, zoals WhatsApp. WhatsApp maakt gebruik van end-to-end encryptie, waardoor alleen de verzender en ontvanger kunnen lezen wat er in een bericht staat. De data die verstuurd worden tussen die twee is versleuteld en kan dus niet zomaar gelezen worden. Dit soort maatregelen wordt steeds meer toegepast door bedrijven, met als belangrijkste trigger de bescherming van de privacy van gebruikers. Bedrijven erkennen de noodzaak van het beschermen van privacy, omdat dat cruciaal is voor het vertrouwen dat gebruikers hebben in de aanbieders van communicatiediensten. Bovendien is het verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om gegevens te beschermen tegen diefstal of verlies, of tegen onrechtmatige toegang van derden. In de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, mei 2018 van kracht) is dit expliciet opgenomen onder de noemer Data protection by design.

Door |2024-02-17T06:32:35+00:00september 1, 2016|Artikel, Nederlands|Reacties uitgeschakeld voor De wapenwedloop in het belang van onze privacy

Out of the Big Data business in 5, 4, 3, …?

Big Data wordt gezien als de toekomst van onderzoek en dienstverlening. De economische belofte is groot. Vanuit die optiek proclameren consultancybedrijven regelmatig dat je als bedrijf nu op de Big Data-trein moet springen, of anders over 5 jaar out of business bent. Niet meedoen is dus geen optie. Tegelijkertijd zijn veel bedrijven huiverig, omdat Big Data problematisch kan zijn in het kader van privacy. Met nieuwe, strengere privacyregelgeving op komst kan dat betekenen dat meedoen met Big Data betekent dat je over 2 jaar juist out of business bent. Tijd om privacy innovatie expliciet onderdeel te maken van Big Data ontwikkelingen. Zo kunnen de economische vruchten van Big Data geplukt worden, terwijl privacy van gebruikers gerespecteerd wordt.

Door |2024-02-17T06:32:34+00:00januari 18, 2016|Artikel, Nederlands|Reacties uitgeschakeld voor Out of the Big Data business in 5, 4, 3, …?

De vele gezichten van Privacy by Design

Er wordt veel gesproken over Privacy by Design. Maar wat het nu precies is, daar lopen de meningen nogal over uiteen. Een nadere invulling van het concept is welkom. En nee, security maatregelen alleen zijn niet voldoende...

Door |2024-02-17T06:32:33+00:00juli 1, 2015|Artikel, Nederlands|Reacties uitgeschakeld voor De vele gezichten van Privacy by Design

Data Governance: Big Data en (soms) de noodzaak tot achterdeurtjes

We weten allemaal intussen wel dat er veel economische waarde wordt toegeschreven aan de mogelijkheden van Big Data. Ook op het gebied van gezondheid en mobiliteit valt veel winst te behalen. Met het oog op privacy is een goede bescherming van en omgang met de data van groot belang. Bekende problemen treden echter op bij bijvoorbeeld doelbinding en informatieverplichtingen, juist omdat bij Big Data verwerkingen niet altijd vooraf de identiteit van een persoon of een toepassing te achterhalen is. Gegevens zijn (nog) anoniem, maar worden pas door combinatie met andere gegevens of door gevonden correlaties persoonsgegevens. Omdat je vooraf niet kunt vaststellen over wie je informatie vindt, kun je ook niet vooraf informeren over de verwerking van gegevens. Ook is niet altijd duidelijk wat je gaat vinden en hoe je uitkomsten van Big Data analyses kunt gebruiken, waardoor het doel niet vooraf vastgesteld kan worden. Het is dus zaak om de privacybelangen van individuele personen anders goed te waarborgen. Dat kan met Data Governance.

Door |2024-02-17T06:32:32+00:00maart 18, 2015|Artikel, Nederlands|Reacties uitgeschakeld voor Data Governance: Big Data en (soms) de noodzaak tot achterdeurtjes

Privacy is een kans voor innovatie!

Vaak wordt privacyregelgeving als complex ervaren. Mede daarom is het voor veel bedrijven een showstopper. Of een innovatietraject wordt uitgevoerd en aan het eind blijkt het juridisch niet te mogen, of er wordt überhaupt niet aan een innovatietraject begonnen uit angst voor problemen met privacy voor gebruikers. Maar het kan ook anders. Privacy is ook een kans voor innovatie en maakt de weg vrij voor een nieuwe markt.

Door |2024-02-17T06:32:32+00:00november 28, 2014|Artikel, Nederlands|Reacties uitgeschakeld voor Privacy is een kans voor innovatie!
Ga naar de bovenkant