Format C:

In de dagelijkse praktijk in de bedrijfsvoering kom ik het formatdenken tegen. Compliance wordt ook afgemeten aan een overigens doordacht format.  Waar kennen we formats eigenlijk nog meer van?

Niet de excellent performende zanger, maar het format van ‘got talent’ is de grote kaskraker. Voor het merendeel van de (goede) performers is een tijdelijke aandacht het hoogst haalbare.  Een  format wordt ontwikkeld als een soort van industrialisatie. Het zingen is niet meer zo belangrijk, het unbelievable op het juiste tijdstip gemonteerd wel. Formats kun je opschalen en exporteren, individuele kennis en ervaring niet.