De bedoeling van deze cookiebepaling is om de gebruiker van een website meer controle te geven over de informatie die hij of zij over zichzelf vrijgeeft door het gebruik van cookies te kunnen controleren. Of dat al dan niet een zinvolle toevoeging is aan de bescherming van de gebruiker vanuit het privacy oogpunt, daar is al veel over gezegd, door zowel voor- als tegenstanders. Maar vanmorgen ovepricrkwam mij iets, op een plek waar ik altijd extra oplet in verband met de bijbehorende risico's, dat me ernstig deed twijfelen aan het nut van deze bepalingen vanuit een geheel ander perspectief en wel bij het bezoek aan de website van onze bank.

Bij het bezoek aan deze site kreeg ik de intussen bekende melding: “Deze site maakt gebruik van cookies…” en voor ik er erg in had, klikte ik deze mededeling weg om verder te kunnen gaan met mijn werk. Maar, wacht nu eens, dacht ik bij mezelf, wat is nu volgens vrijwel iedere specialist in de informatiebeveiliging die ik spreek, en dat zijn er door mijn werk veel, belangrijk?

Precies ja, bewustwording. Ook het lustrumboek van het Platform voor InformatieBeveiliging, het PvIB, kenniscentrum voor informatiebeveiliging staat er vol mee: “Een boek waarin wordt geschreven over de historie van informatiebeveiliging en wordt gesproken over onderwerpen die altijd op de voorgrond hebben gestaan, bewustwording en privacy.” En precies in het kader van de bewustwording is het zo belangrijk, dat gebruikers niet gedachtenloos meldingen wegklikken. 

En wat deed ik vanmorgen?

Wegklikken…

post author image

Over admin

Matthijs is director bij PwC’s Forensic Technology Solutions. Zijn specialismen zijn threat intelligence en incident response. Daarnaast creëert hij cybersecurity awareness bij bedrijven door het inzetten van de Game of Threats die door PwC is...

Meer over admin

    Leave A Comment