De recente stijging van de aandacht voor cyber security begint zich ook te reflecteren op de aandelenmarkten. Volgens een recent rapport van onderzoeksorganisatie “Markets and Markets”, zullen de verdienmodellen in cyber security in 2017 met 50% zijn gegroeid. Dit betekent dat bedrijven in toenemende mate meer zullen investeren in hun digitale veiligheid.

De CEO van Lloyds (UK) verklaart dat cyber security een 'boardroom issue' is geworden, en dat het aantal aanvragen voor cyber security verzekeringen is verdubbeld. Daarom kiezen steeds meer investeerders ervoor om cyber security aandelen in hun beleggingsportefeuille onder te brengen. Ook de Nederlandse investeerdersmarkt laat zich steeds vaker uit over de investeringsmogelijkheden in cyber security. Investeerders zien het als een sterke groeisector door de toename van afhankelijkheid van beveiligingsmiddelen voor bedrijven en eindgebruikers.

Bedrijven die actief zijn op het gebied van cyber security kunnen hier duidelijk hun voordeel mee doen.  Volgens sommige schattingen zal de markt groeien tot ongeveer € 75 miljard in 2015 (wereldwijd). Dit is geweldig nieuws voor (startende) cyber security bedrijven, maar er is ook kapitaal nodig om innovatieve ideeën te ontwikkelen tot goed functionerende systemen en producten. De toenemende economische ontwikkeling en het bijeen brengen van investeerders en (start up) innovatieve bedrijven kunnen leiden tot de beursgenoteerde bedrijven van de toekomst.

Voorbeeld uit de praktijk

De recente aanval op Sony toont aan dat bedrijven bereid zijn om ver te gaan waar het gaat om het beschermen van intellectueel eigendom. Naar aanleiding van dit incident werd een bedrijf opgericht dat in haar start jaar meteen 40 miljoen US dollar ‘ophaalde’ bij investeerders. Meritech Capital Partners, dat heeft geïnvesteerd in Facebook, Twitter en Fortinet, gaf leiding bij de start up van dit bedrijf dat is gespecialiseerd in het beveiligen van gegevens in een afgeschermde omgeving, waardoor de eigenaar beter kan monitoren en rapporteren op welke wijze de gegevens worden gebruikt.

Security Innovatie Competitie 2015

De Veiligheid Innovatie Competitie is in Nederland een recent initiatief om nieuwe oplossingen te zoeken voor veiligheidsvraagstukken. De competitie wordt georganiseerd door het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van Defensie, de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee.
Het onderwerp van de veiligheid innovatie competitie is dit jaar: ‘Hoe kan toegangsbeheer slimmer en veiliger worden’? Hierbij worden kleine en middelgrote ondernemingen uitgedaagd om te komen met nieuwe, originele ideeën met betrekking tot het thema 'Smart Access Control'. Het winnende voorstel zal worden aangekondigd op 15 oktober 2015 en de winnende organisatie ontvangt 200.000 euro voor de verdere ontwikkeling van hun voorstel (ref. HSD).

Opvolger van de Internet bubble?

We herinneren ons nog de dot-com bubble (of de dot-com boom, de Internet-zeepbel en de informatietechnologie bubble) van plm. 1997-2000. Ik werkte op dat moment voor en vermogensbeheerder en herinner mij nog bijna letterlijk de climax op 10 maart 2000, met de piek in de intra-dag waarbij de aandelenmarkten in geïndustrialiseerde landen hun eigen vermogen enorm zagen groeien in de internetsector. We weten ook wat er daarna gebeurde…
Bij cyber security zijn de bedreigingen inderdaad reëel en voor vele bedrijven niet langer meer de vraag ‘of’ maar de vraag ‘wanneer’. Het is de overweging waard om de vraag te stellen of er een cyber security bubble aan het ontwikkelen is. In de afgelopen twee jaar, is het consumenten vertrouwen (en angst), soms ten onrechte, aangewakkerd door media-aandacht voor cyber security, wat zou kunnen resulteren in een hype. Beleggers staan erom bekend dat ze op zoek zijn naar de “next big thing”, en hierbij houden ze niet altijd evenveel rekening met gezonde financiële statistieken, redelijke (constante) groei en het marktaandeel van bedrijven in bepaalde marktsegmenten

En verder…

Er zijn al diverse start up initiatieven voor innovatie op het gebied van cyber security. Ook gerenommeerde bedrijven als bv. KPN ontwikkelen en geven invulling aan deze portfolio. Auditors en toezichthouders hebben richtlijnen uitgegeven waar bedrijven aan moeten voldoen als het om cyber security gaat en meten dat in reguliere en financiële audits.

Naast de reguliere cyber security onderdelen van de ‘big four’ zijn er ook initiatieven voor specifieke omgevingen: juristen, zorg, MKB enzovoort. Genoeg aandacht en (wereldwijd) veel innovatieve start ups te zien. Op welke manier zorgen we dat het geen ‘feestje’ voor investeerders wordt? Een mogelijk risico is dat het onderwerp en de gevolgen niet serieus meer wordt genomen, maar gezien wordt als nieuwe manier om in korte tijd geld te verdienen op de aandelenmarkt.

post author image

Over admin

Matthijs is director bij PwC’s Forensic Technology Solutions. Zijn specialismen zijn threat intelligence en incident response. Daarnaast creëert hij cybersecurity awareness bij bedrijven door het inzetten van de Game of Threats die door PwC is...

Meer over admin

    Leave A Comment