Laatst zette een relatie mij weer eens aan het denken en persoonlijk hou ik daar enorm van. Hij vertelde mij dat er volgens hem een groot verschil zit in ondernemende mensen en ondernemers. We zijn er in dat betreffende gesprek niet verder op ingegaan. Zelf had ik bij dat verschil nooit goed stilgestaan maar ik vond het wel een interessant vraagstukje. Ik heb het daarom even genoteerd en ben er eerst eens een aantal nachtjes over gaan slapen.

Veel mensen uit mijn omgeving heb ik de revue laten passeren en ik heb me bij iedereen afgevraagd wat zij waren, nog zonder dat ik een definitieverschil onder woorden kon brengen. Puur op de onderbuik. De vraag was: ‘Is deze persoon ondernemer, ondernemend of iets daar tussenin?’ Dit laatste is de nuance welke ik me door mijn volwassenwordingsproces heb eigengemaakt. Zaken zwart-wit zien leek eenvoudiger, makkelijker en sneller. Toch is de kwaliteit van het oordeel steevast slecht.

Enfin, vervolgens heb ik de overeenkomstige eigenschappen van de, in mijn ogen, ondernemers naast de eigenschappen van de ondernemende personen gelegd, om te kunnen concluderen wat de overeenkomsten waren. Dit gebruikte ik als basis om mijn eigen definities van de twee verschillende begrippen te kunnen bepalen.

En wat bleek, het verschil zit hem volgens mijn mini onderzoekje niet eens in de beweging, maar meer in de gedachte. Dit leg ik uit. De personen welke ik gekwalificeerd had als ondernemers kijken altijd verder vooruit dan waar ze nu zijn, ze zijn creatiever en nemen veel meer risico’s. De risico’s worden ook genomen op gebieden waar ze niet geheel thuis zijn. De ondernemende mensen daarentegen, zijn erg druk met één autonome gedachte en beweging welke ze willen verbeteren en verscherpen. Deze laatste groep focust dus op het hier en nu en hun bestaande product of dienst, terwijl de ondernemer al de afweging maakt om een volgende weg in te slaan. Uiteraard is dit, zoals je van mij gewent bent, mijn eigen beeld en gedachte. Geen idee of dat klopt. Laten we daarom de definities er even bij pakken.

“Ondernemer” betekent volgens de online encyclopedie ‘Iemand die een bedrijf bezit of leidt, of iemand die verantwoordelijk is voor de instandhouding van een onderneming‘. Dit klinkt nogal suf en daar spreekt geheel niet uit wat ik je geschetst heb. Bij “Ondernemend” staat: ‘Signaleert en onderzoekt kansen in de omgeving, vertaalt deze naar mogelijkheden in de eigen werksituatie en durft daarbij verantwoorde risico's te nemen’. Dit lijkt wel een ondernemer!

Mijn gevoel strookt dus niet met de werkelijke definities. En toch snapte ik mijn relatie exact toen hij mij de persoon waarover wij het hadden illustreerde. Daarnaast was het leuk en leerzaam om mijn omgeving eens door die bril te bekijken. Wellicht heb ik ook jou overdacht. Ik ben trouwens ook benieuwd hoe jij het zelf ziet. Stroomt jouw gedachte met de mijne. Ook weer een buitengewoon interessante vraag.

Fascinerend is het zeker. Het laat me dan ook niet los. Zit er achter dit onderwerp misschien wel een ondernemers plan? Jij mag het zeggen.