Toen John Gray in 1992 zijn boek “Men Are from Mars, Women Are from Venus” publiceerde, had hij vast niet voorzien dat het boek wereldwijd meer dan 50 miljoen keer verkocht zou worden en 121 weken op de bestseller lijst zou staan. Hij raakte er blijkbaar wereldwijd een snaar mee. Het boek legt uit dat veel relatieproblemen voortkomen uit fundamentele psychologische verschillen tussen de seksen. Een kloof die alleen te overbruggen lijkt, met inzicht in elkaars verschillende behoeften en drijfveren, en goed op elkaar afgestemde communicatie.

Misschien heeft u het boek zelf ook gelezen (of heeft uw partner het u voorgeschreven als verplichte kost) en heeft u er zo uw ideeën over. Wat mij er vooral in trof was de voor de hand liggende, onmiskenbare notie dat mannen en vrouwen nu eenmaal verschillen. Én dat enig inzicht in die verschillen de communicatie en dus de relatie op eenvoudige wijze kunnen verbeteren.

Het verschil tussen Alpha’s en Bèta’s

In het security vakgebied is er sprake van een vergelijkbare te overbruggen kloof. Nu niet tussen de seksen, maar tussen de Alpha’s en Bèta’s, tussen de security professionals en managers en bestuurders. Ook hier gaat het vaak fout in de communicatie en het begrip voor elkaars drijfveren, waarden, belangen en belevingswereld.

Het studieobject van de Alpha’s is “het product van het menselijk handelen”. De Alpha heeft visie en lef, stuurt op de stip op de horizon en vooral op output en resultaat. Hij heeft ambitie, ziet onzekerheden als kansen, neemt risico’s en is niet bang om de leiding te nemen.

De Bèta richt zich daarentegen op “de niet-menselijk natuur”; inzicht in werking en modellen, wetenschap en techniek. De Bèta is gereserveerder, analytisch, doorgrondt graag complexe systemen, streeft naar consistentie en volledigheid en is minder geneigd om risico’s te nemen.

Deze verschillen maken van Alpha’s bekwame managers en bestuurders en van Bèta’s bekwame security professionals. Vroeger ieders opererend in hun eigen wereld, echter, nu de security risico’s zijn verworden tot onmiskenbare business risico’s, tot samenwerking veroordeeld. De security professional wordt nu weliswaar in de board room gehoord, maar helaas nog niet altijd begrepen.

Effectieve communicatie is key

Om effectief met managers en bestuurders te communiceren, zal de security professional de Alpha wereld moeten doorgronden en hun taal moeten leren spreken; een Alpha wil niet weten hoe iets werkt, maar wil kernachtig horen wat het oplevert. Resultaten in termen van:

  • kostenverlaging of omzetverhoging,
  • strategische waarde,
  • bijdrage aan business doelen,
  • reputatie, merkwaarde of concurrentiekracht.

Omgekeerd is erkenning en waardering voor de kennis, kunde en analytische vermogens die de security professional inbrengt op zijn plaats; hiermee maakt hij tenslotte de complexe en dynamische wereld van security voor de Alpha’s beheersbaar.

Gezamenlijk succes

Kortom, om samen succes te boeken, moeten security professionals en managers en bestuurders, als partners in een relatie, inzicht in elkaars verschillende behoeften en drijfveren verwerven en hun communicatie hier op af leren stemmen. Misschien kunnen we John Gray nog eens vragen om een nieuw boek te schrijven, maar tot die tijd zullen we hier zelf de nodige energie in moeten blijven steken.

Vindt u deze blog leuk, waardevol of interessant? Geef een reactie of deel het met uw volgers!

post author image

Over admin

Matthijs is director bij PwC’s Forensic Technology Solutions. Zijn specialismen zijn threat intelligence en incident response. Daarnaast creëert hij cybersecurity awareness bij bedrijven door het inzetten van de Game of Threats die door PwC is...

Meer over admin

    Leave A Comment