eHealth: een zorgenkind op het gebied van cybersecurity?

Het Internet-of-Things doet razendsnel haar intrede in de maatschappij, zo ook in de zorgsector onder de noemer ’eHealth’. De beveiliging van IoT, en dus ook eHealth, is lang niet altijd op orde, waardoor deze apparaten meermaals misbruikt zijn voor onder andere cyberaanvallen. Het doel van dit onderzoek is tweeledig:

  1. Onderzoeken welke specifieke cybersecurityrisico’s gepaard gaan met het gebruik van eHealthtoepassingen bij Universitaire Medische Centra
  2. Adviseren welke strategische maatregelen genomen kunnen worden om cybersecurity voor eHealth-toepassingen beter te borgen door Universitaire Medische Centra, leveranciers van eHealth-toepassingen en beleidsmakers in de zorgsector.