Metadata zijn wel privacygevoelige informatie

Cqure Platformblog

Telkens weer verdedigen bewindslieden hun geheime en opsporingsdiensten met het argument dat ze uitsluitend metadata verzamelen. Maar die term is misleidend. Hiermee wordt de suggestie gewekt dat het geen privacygevoelige gegevens betreft. Alsof het daarmee geen gevaar voor de privacy is, omdat ze niet in de berichten kijken, of althans zeggen dat niet te doen...