Security moet de boardroom in

Ondanks de aandacht die cybercrime krijgt, blijkt nog steeds dat het grootste probleem ligt in de bewustwording van de gebruikers over de gevaren van cybercrime. Om het onderwerp op de agenda van de leiding van de organisatie te krijgen, verdient het een vaste plek op de agenda van het bestuur te krijgen. Vooral in het kader van de nieuwe wetgeving ‘datalekken’ is er op korte termijn al snel winst te boeken.