“Schijf je nog even een korte motivatie n.a.v. dit gesprek” is een zin welke ik op regelmatige basis uitspreek naar de security professionals waar wij mee werken. Intern onderzoek bij Cqure heeft aangetoond dat de motivatie niet in alle gevallen het gewenste resultaat heeft terwijl het ogenschijnlijk een goed stuk tekst is. Hoe komt dat nou eigenlijk? Daarvoor moeten we eerst de vraag stellen wat het doel en de context van een motivatie is. Ik ga er in deze situatie vanuit dat de competenties van de kandidaten perfect aansluiten op de verwoorde vraag van de klant en laat ik andere aspecten zoals tarief, beschikbaarheid e.d. buiten beschouwing.

Context en doel

Veel grote bedrijven hebben de inhuur van IT professionals gereguleerd in inkoopprocessen en mantelafspraken. Het is dus eerst zaak om te begrijpen dat jouw CV en motivatie veelal een route zal afleggen langs een inkoopafdeling. En dat is nu nét de afdeling welke niet alle professionals in staat stelt om hen per telefoon te overtuigen. Maar juist daar moet je eruit zien te springen!
Die afdelingen beoordelen veel aanbiedingen en ze zullen daarbij altijd een ranking maken. Ze hebben ook vaak weinig tijd beschikbaar per beoordeling. Op dat moment kan een goede motivatie hét verschil maken. Zo komen we gelijk bij het doel terecht. Het doel is natuurlijk om in die ranking op nummer één te komen. Een motivatie is dan ook feitelijk een korte eerste indruk voor hun ranking. Door een motivatie goed op te stellen kun je de lezer bewust of onbewust positief beïnvloedden.

Wat is een goede motivatie dan?

We zullen dus in eerste instantie rekening moeten houden met het doel en de context. Dat wetende is het belangrijk om de onafhankelijke lezer de indruk te geven dat jij dé man bent voor de opdracht. Begin dus met het signaal af te geven dat je uitermate goed begrijpt wat ze vragen. Indien je dit niet begrijpt (het komt veel voor dat bedrijven zeer weinig informatie verstrekken) geef je dat aan en vertel je dat je denkt op basis van de informatie die jij hebt een match te zien, maar dat dit zal moeten blijken. Hiermee geef je onbewust een signaal af dat je de vraag serieus neemt. Vervolgens toon je kort en bondig aan dat de competenties welke gevraagd worden terug te vinden zijn in jouw CV en geef je aan op welke plek. Hou je daarbij enkel en alleen bij de onderwerpen welke verwoord zijn door de klant. Vermijd hierbij algemene termen als: betrokken, interesant, ethousiast, teamplayer, ambitie enz. Dat moet wel in je CV vermeld staan maar niet in de motivatie. Het belangrijkste is namelijk dat de lezer gemakkelijk terug kan vinden wat ze willen vinden. En dat zijn de overlappen van de vraag en jouw aanbod. De schrijfstijl is minder van belang maar zorg er wel voor dat er geen enkele (spel) fout in zit want dat is een negatief signaal.

Het lijkt simpel maar in de praktijk blijkt het soms best moeilijk om kort en bondig te blijven. Het is belangrijk de lezer in de richting te sturen welke jij wenst. Gebleken is dat professionals vaak verder uitweiden over algemene persoonskenmerken. Zo wordt de lezer niet gestuurd naar waar hij in jouw ogen zou moeten kijken.

Mijn belangrijkste advies is daarom; Onthoud goed dat jij kunt bepalen waar de lezer zijn/haar informatie vandaan haalt in jouw CV. Doe daar iets mee! Succes bij het schrijven.

post author image

Over admin

Matthijs is director bij PwC’s Forensic Technology Solutions. Zijn specialismen zijn threat intelligence en incident response. Daarnaast creëert hij cybersecurity awareness bij bedrijven door het inzetten van de Game of Threats die door PwC is...

Meer over admin

    Leave A Comment